Widni.fi sivuston käyttöehdot rekisteröitymiselle ja rekisteröityneen asiakkaan tilaamiselle sekä tarjouspyynnöille

Päivitetty 13.5.2020

Käyttämällä Widni.fi sivustoa hyväksyt nämä käyttöehdot.

1 Kattavuus

1.1 Nämä käyttöehdot koskevat tämän Widni Oy ja/tai sen tytäryritysten (”Widni”) tarjoaman sivuston (”Widni-sivusto”) kaikenlaista käyttöä. Näitä käyttöehtoja voidaan täydentää, muuttaa tai ne voidaan korvata muilla ehdoilla esim. tuotteiden ja palvelujen hankkimista varten. Tälle sivustolle kirjautumisen tai – kun kirjautumista ei vaadita – sille siirtymisen tai sen käyttämisen katsotaan tarkoittavan käyttöehtojen nykyisen version hyväksymistä.

2 Palvelut


2.1 Widni-sivusto sisältää tietoja ja mahdollisesti niihin liittyviä asiakirjoja katsottavaksi ja ladattavaksi.
2.2 Widni pidättää oikeuden lopettaa minkä tahansa Widni-sivuston toiminta osittain tai kokonaan milloin tahansa. Internetin ja tietokonejärjestelmien luonteen takia Widni ei ota vastuuta Widni-sivuston jatkuvasta käytettävyydestä.

3 Rekisteröityminen ja rekisteröityneen asiakkaan tietojen tallentaminen ja käyttö

Widni tallentaa Widni:n sivujen kautta tehtäessä käyttäjätunnuksen rekisteröitymisen yhteydessä henkilötiedot sisäänkirjautumista varten. Jos tunnusta ei oteta käyttöön tiedot tuhotaan 6kk kuluttua. Näitä tietoja ei käytetä muuhun kuin tunnuksen luomiseen ja tarvittaessa yhteydenottoon tunnusten luomisessa ilmenneiden ongelmien ratkaisemiseen.

Käyttäjän kirjautuessa ensimmäisen kerran järjestelmään hän antaa oikeudet yritykselle tallentaa ja käyttää henkilötietoja ainoastaan Widni:n omaa myyntikäyttöä varten tehtyjen tarjouspyyntöjen ja tilausten käsittelemiseksi. Henkilötietoja käytetään mukaan lukien mutta ei rajoittuen tarjouksen tekemiseen, ostotapahtuman vahvistamiseen, sopimuksen tekemiseen, tilaushistorian tallentamiseen ja tilauksen toimittamiseen.

Widni ei käytä henkilötietoja markkinointiin ja mainontaan, jos yhteydenottaja ei ole erikseen antanut oikeutta tähän käyttöön. Widni voi kuitenkin tiedottaa tärkeistä myytävään palveluun tai tuotteeseen liittyvistä muutoksista, päivityksistä tai muista ajankohtaisista asioista haluamallaan tavallaan, kuten esimerkiksi uudesta tuoteversiosta tai palvelukatkoksesta. Widni voi ottaa vapaasti yhteyttä annettujen yhteystietojen perusteella tarjouksen tekemistä tai kaupan suorittamista varten.

Widni ei luovuta tai myy henkilötietoja edelleen ulkopuolisen, kolmannen tahon vapaaseen käyttöön. Widni voi kuitenkin omaa myyntityötään varten luovuttaa henkilötietoja Widni:n asioita hoitaville yhteistyökumppaneille sekä tallentaa henkilötietoja verkkosivuston ulkopuoliseen sovellukseen tai palveluun, kuten sähköpostiviestintäohjelmisto tai asiakkuudenhallintaohjelmisto. Säilytämme tietoja niin kauan kuin se liiketoiminnallisessa mielessä on tarpeellista. Käyttämämme sovellukset ja palvelut voivat sijaita myös EU:n ulkopuolella. Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus pyytää omien tietojensa poistamista tai saada omat tietonsa itselleen. Lue tarkemmin tietosuojaselosteesta tietosuojakäytäntömme ja ohjeet tietojen poistamisen pyytämiseen: https://www.widni.fi/tietosuojaseloste 

3.1 Rekisteröityminen ja salasana

3.1.1 Jotkin Widni-sivuston sivut saattavat olla salasanasuojattuja. Vain rekisteröityneet käyttäjät pääsevät sellaisille sivuille turvallisuuden ja liiketoimintaan liittyvien transaktioiden salaamisen vuoksi. WIDNI pidättää oikeuden estää kenen tahansa käyttäjän rekisteröityminen. WIDNI pidättää nimenomaisesti oikeuden vaatia käyttäjärekisteröintiä sivuille, jotka ovat aiemmin olleet vapaasti saavutettavissa. WIDNI saa milloin tahansa ja ilman mitään velvoitetta ilmoittaa syytä estää käyttäjää pääsemästä salasanasuojatulle alueelle estämällä käyttäjätiedot (kuten määritelty alla), erityisesti jos käyttäjä

  • Antaa rekisteröityessään vääriä tietoja,
  • rikkoo käyttöehtoja tai laiminlyö riittävää huolellisuutta käsitellessään omia käyttäjätietojaan,
  • rikkoo mitä tahansa voimassa olevaa lakia siirtyessään WIDNI-sivustolle tai sitä käyttäessään,
  • ei ole käyttänyt WIDNI-sivustoa pitkään aikaan.

3.1.2 Rekisteröitymisen aikana käyttäjän täytyy antaa oikeaa tietoa ja sikäli kuin tiedot muuttuvat, päivittää ne (internetissä, mahdollisessa laajuudessa) ilman perusteettomia viiveitä. Käyttäjän tulee varmistaa, että hänen WIDNI:lle antamansa sähköpostiosoite on voimassa ja että käyttäjä voidaan tavoittaa kyseisestä osoitteesta.

3.1.3 Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjä saa pääsykoodit, jotka muodostuvat käyttäjätunnuksesta ja salasanasta (”käyttäjätiedot”). Ensimmäisellä käyntikerralla käyttäjän tulee vaihtaa WIDNI:n antama salasana uuteen, vain käyttäjän itsensä tiedossa olevaan salasanaan. Käyttäjätietojen avulla käyttäjä voi katsoa tai muokata omia tietojaan tai peruuttaa tai antaa luvan omien tietojensa käsittelyyn.

3.1.4 Käyttäjän tulee varmistaa, että kolmannet osapuolet eivät pääse käsiksi käyttäjätietoihin. Hän on vastuussa omalla käyttäjätunnuksellaan tehdyistä maksutapahtumista ja muista toimista. Käyttäjän tulee kirjautua jokaisen käyttökerran jälkeen ulos salasanalla suojatulta alueelta. Jos ja kun käyttäjä havaitsee, että kolmannet osapuolet käyttävät luvatta hänen käyttäjätietojaan, käyttäjän täytyy ilmoittaa siitä viipymättä WIDNI:lle kirjallisesti sekä sähköpostilla, mikäli mahdollista.

3.1.5 Saatuaan tiedon kohdassa 3.4 mainitusta, WIDNI estää pääsyn salasanasuojatulle alueelle kyseisillä käyttäjätiedoilla. Käyttäjä voi päästä alueelle uudelleen vain WIDNI:lle osoittamallaan hakemuksella tai rekisteröitymällä uudelleen.

3.1.6 Käyttäjä voi pyytää rekisteröintinsä peruutusta milloin tahansa kirjallisesti sikäli kuin poistaminen ei loukkaa sopimussuhteiden asianmukaista jatkumista. Tällaisessa tapauksessa WIDNI poistaa kaikki käyttäjätiedot ja muut käyttäjää koskevat henkilökohtaiset tiedot heti, kun näitä tietoja ei enää tarvita.

3.2 Yleiset myynnin ja tarjouspyyntöjen ehdot Widnin asiakkaat ja yksityishenkilöt

Kauppasuhteessa noudatetaan soveltuvaa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä kuluttajakaupan, markkinoinnin ja mainonnan osalta. Widnin asiakkaiden ja Widni Oy:n välisessä kauppasopimuksessa noudatetaan ensisijaisesti näitä sopimusehtoja ja muilta osin Suomen kauppalakia. Lisäksi Widnin asiakkaiden ja Widni Oy:n välisessä kaupassa noudatetaan Teknisen Kaupan yleisiä myyntiehtoja ja Widni Oy:n myyntiehtoja.

Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tarjouspyyntöä tai tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron sekä mahdollisesti sähköpostiosoitteen. Widnin asiakkailta vaadittavat tiedot ovat yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero tai –numerot ja tarvittaessa laskutusosoite.

Asiakkaiden tiedot on tallennettu Widni Oy:n asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen. Henkilötietoja käytetään vain tarjouspyyntöjen ja kaupanteon vaatimiin myynnillisiin toimiin ja tärkeiden tiedotteiden toimittamiseen, jollei käyttäjä ole erikseen antanut lupaa muuhun käyttöön kuten markkinointiin.

Tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste: Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä Widni Oy:n asiakaspalveluun. Yhteydenotot on tehtävä kirjallisena ja toimitettava allekirjoitettuina osoitteeseen: Widni, Valokaari 8, 00750 Helsinki. Täydellinen tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://www.widni.fi/tietosuojaseloste

3.3 Reklamaatio

Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen, kuitin tai muun todistuksen ostopaikasta ja –ajankohdasta palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tavaran virheestä. Widni Oy pidättää oikeuden periä kuitin etsinnän aiheuttamat kustannukset ostajalta.

Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa joko sähköpostilla osoitteeseen info@widni.fi tai kirjeenä postiosoitteeseen.

Reklamaatioita käsittelevä henkilöstö toimii suoraan johtoryhmän alaisuudessa. Henkilökunta konsultoi tarvittaessa johdon kanssa asiakkaan lähettämän reklamaation hoitamisessa.

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Asiakas voi nostaa sopimuksen velkasuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Widni Oy:tä vastaan joko Widni Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Widni Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa.

Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

3.4 Widniasiakkaiden lisäehdot

Widni ei vastaa tuotteen ja/tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksestä. Widni Oy:n korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

Käyttöön hankitun tuotteen takuuaika määräytyy ensisijaisesti valmistajan takuuehtojen mukaisesti tai toissijaisesti Teknisen Kaupan yleisten ja Widnin myyntiehtojen mukaisesti, ja takuuajan päättyminen lopettaa Widni Oy:n vastuun. Tuotteen fyysinen avaaminen laitteen muokkaamiseksi päättää takuun ja myyjän vastuun ellei valmistaja ole toisin ilmoittanut.

Widni Oy pidättää oikeuden ohjata Widnin asiakkaat asioimaan suoraan valmistajan tai valmistajan valtuuttaman huoltoliikkeen kanssa. Lisätietoja huolloista voi pyytää Widni Oy:n asiakaspalvelusta.

Digitaaliselle medialle tallennettu data ja ohjelmistot ovat loppukäyttäjän vastuulla. Asiakas on vastuussa varmuuskopioiden ylläpitämisestä. Tiedostojen pelastaminen tuotteen vioittumisen jälkeen on maksullinen lisäpalvelu.

Widni Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. Widni Oy ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.

Jättäessään tilauksen ja/tai tarjouspyynnön asiakas hyväksyy kiistattomasti Widni Oy:n ja Teknisen Kaupan myyntiehdot. Mahdollisia asiakkaan käyttämiä hankintasopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa ristiriidassa Widni Oy:n myyntiehtojen kanssa.

4 Tietoja ja asiakirjoja koskevat käyttöoikeudet

4.1 Nämä käyttöehdot koskevat kaikkea tietojen, ohjelmistojen ja asiakirjojen käyttöä tällä Widni-sivustolla. 

4.2 Widni takaa käyttäjälle ei-yksinoikeudellisen ja luovuttamattoman luvan käyttää Widni-sivustolla käyttäjän saataville asetettuja tietoja, ohjelmistoja ja asiakirjoja sovitussa laajuudessa, tai, jos tällaista sopimusta ei ole, Widnin käyttöön asettamisen yhteydessä tarkoittamassa laajuudessa, sikäli kuin mikään kohdan 5 rajoituksista ei koske niitä.

4.3 Ohjelmistot asetetaan veloituksetta käyttöön kohdekoodimuodossa. Mitään velvoitetta asettaa lähdekoodi saataville ei ole. Tämä ei koske avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, joiden lisenssiehdot menevät näiden käyttöehtojen edelle kun kyseisen ohjelmisto välitetään, ja jotka vaativat lähdekoodin saatavuutta. Tällaisessa tapauksessa Widni asettaa lähdekoodin käyttöön tästä syntyneiden kustannusten korvaamista vastaan.

4.4 Käyttäjä ei saa koskaan jakaa tietoja, ohjelmistoja tai asiakirjoja kolmannelle osapuolelle. Niitä ei saa myöskään vuokrata tai asettaa millään muulla tavalla käytettäviksi. Jos laki ei sitä nimenomaan salli, käyttäjä ei saa muokata ohjelmistoa tai asiakirjaa eikä purkaa, tutkia käänteistekniikalla tai dekompiloida ohjelmistoa tai erottaa siitä mitään osaa. Käyttäjä saa tehdä ohjelmistosta yhden varmuuskopion sikäli kuin se on tarpeen näiden käyttöehtojen mukaisen käytön jatkamisen kannalta.

4.5 Tiedoilla, ohjelmistoilla ja asiakirjoilla on tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten sekä immateriaaliomaisuutta koskevien sopimusten mukainen suoja. Käyttäjän täytyy noudattaa näitä lakeja. Erityisesti käyttäjä ei saa muokata, paljastaa tai poistaa mitään alfanumeerista koodia, merkkiä tai tekijänoikeushuomautusta sen paremmin tiedoista kuin ohjelmistosta tai asiakirjoista tai niiden kopioista.

5 Immateriaaliomaisuus

5.1 Widni-sivuston sisältämä materiaali mukaan lukien kaikki sisältö, tiedot, valokuvat, kuvitukset, grafiikka, nimet, tavaramerkit ja logot ovat Widni tai sen lisenssinantajien omaisuutta. Tekijänoikeus- ja tavaramerkkilait sekä muut immateriaaliomaisuutta koskevat lait suojaavat niitä. Materiaaleja saa käyttää vain henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Lukuunottamatta kohdassa 4 mainittuja ehtoja, Widni-sivuston yllä kuvattua sisältöä ei saa muuttaa, kopioida, jäljentää, myydä, vuokrata, käyttää, täydentää tai hyödyntää muulla tavalla ilman Widni etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

5.2 Mitään yllä mainituttua ei tule tulkita luvaksi, lisenssiksi tai oikeudeksi käyttää mitään Widni patenttia, tavaramerkkiä tai muuta immateriaalioikeuden alaista materiaalia. Se ei myöskään anna mitään lisenssiä tai oikeutta käyttää mihinkään yllä kuvattuun materiaaliin liittyviä tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia.


5.3 Sanaa Widni, muita tuotemerkkejä, kuvituksia ja logoja käytetään merkitsemään Widni-tuotteita ja ne ovat Widni omaisuutta. 


5.4 Näiden nimien ja tavaramerkkien käyttäminen edellyttää Widni nimenomaista lupaa. Widni-nimen käyttäminen viittauksena on sallittua esim. luotaessa linkki tälle sivustolle. Widni:lle täytyy ilmoittaa etukäteen tällaisesta käytöstä.

6 Käyttäjän velvollisuudet

6.1 Siirtyessään Widni-sivustolle tai käyttäessään sitä käyttäjä ei saa
• vahingoittaa muita ihmisiä, erityisesti alaikäisiä, tai loukata heidän oikeuksiaan;
• loukata yleistä siveellisyyttä;
• loukata immateriaalioikeuksia tai muita omistusoikeuksia;
• syöttää sivustolle mitään sisältöä, joka sisältää viruksen, ns. troijalaisen tai muun tietoja vahingoittamaan kykenevän ohjelman;
• välittää, tallentaa tai ladata hyperlinkkejä tai sisältöjä, joihin käyttäjällä ei ole oikeutta, etenkään, jos hyperlinkit tai sisältö loukkaavat luottamuksellisuusvelvoitteita tai ovat laittomia;
• levittää pyytämättömiä sähköposteja (niin sanottu ”spam”) tai perusteettomia virusvaroituksia, vikavaroituksia tai vastaavaa materiaalia; lisäksi käyttäjä ei saa houkutella arpajaisiin, ketjukirjeisiin, pyramidipeleihin tai vastaaviin aktiviteetteihin
6.2 Widni voi estää pääsyn Widni-sivustolle koska tahansa, erityisesti jos käyttäjä rikkoo mitä tahansa näiden käyttöehtojen velvoitetta.

7 Hyperlinkit

Widni-sivusto saattaa sisältää hyperlinkkejä kolmansien osapuolten sivustoille. Widni ei ole vastuussa kyseisten sivustojen sisällöistä, eikä esitä tai suosittele sivustoja tai niiden sisältöjä ominaan. Widni ei valvo kyseisten sivustojen tietoja eikä ole vastuussa niiden sisällöstä ja antamista tiedoista. Käyttäjä on itse vastuussa sivustojen käyttämisestä.

8 Evästekäytäntö ja tietojen tallentaminen käyttäjän koneelle

Verkkosivustomme voivat tallentaa tietokoneellesi tietoja.

Talletettava tieto tallennetaan ”cookien”, eli evästeen, tai vastaavan tiedoston muodossa. Näin pystymme palvelemaan sinua paremmin. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka siirretään verkkosivustolta kiintolevyllesi tai selaimeesi, joka puolestaan voi tallentaa evästeen kiintolevyllesi.

Sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaan evästeiden tai muiden palvelun käyttöä kuvaavien tietojen tallentaminen käyttäjän päätelaitteelle ja näiden tietojen käyttö on sallittua palvelun tarjoajalle, jos käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa ja palvelun tarjoaja antaa käyttäjälle ymmärrettävät ja kattavat tiedot tallentamisen tai käytön tarkoituksesta.

Evästeet kertovat sivustolla vierailun ajankohdan ja keston, sekä millä sivuilla kävit ja miltä sivustolta tulit sivustollemme. Ne kertovat myös Internet-palveluntarjoajasi. Tietojen avulla voimme mitata verkkosivuston liikennettä ja mukauttaa sivustoa toiveittesi mukaan. Tavoitteena on, että sivuston käyttö on nopeampaa ja hyödyllisempää. Koska tiedot kertovat miten ja milloin sivustoamme käytetään, voimme kehittää sivustoa jatkuvasti. Evästeitä käytetään ainoastaan niiden kiintolevylläsi olevien tietojen tarkastelemiseen, jotka Widni:n verkkosivusto on tallentanut. Emme kerää evästeillä henkilötietoja, kuten nimiä tai sähköpostiosoitteita.

Widni.fi voi käyttää evästeitä palaavien kävijöiden tunnistamiseen ja selvittää, missä järjestyksessä sivuja käytetään. Tavoitteena on mitata, miten tehokkaasti Widni.fi on esillä Internetissä. Evästeillä kerättävät tiedot yhdistetään ja koostetaan nimettöminä. Selaimesta riippuen voit asettaa sen estämään evästeet tai ilmoittamaan niistä. Katso lisätietoja selaimen ohjeista tai sen ohjetoiminnosta.

Kuinka käytämme evästeitä verkkosivustollamme?

Evästeiden käyttö voi muuttua verkkoteknologian jatkuvan kehittymisen vuoksi. Seuraavan luettelon avulla pyrimme tarjoamaan tietoja evästeiden käyttötarkoituksistamme:

Seuraamme mitä tiedostoja käyttäjät lataavat sivustoiltamme. Tällä tiedolla pyrimme selvittämään mikä tieto on sivustomme käyttäjille olennaisinta.

8.1 Käytetyt analyysityökalut

Tietyillä sivuilla käytämme erillisiä analyysiohjelmistoa analysoidaksemme verkkosivustomme rakennetta. Pystymme tarkastamaan, onko ihmisillä ongelmia verkkosivustolla siirtymisessä. Tämän ansiosta voimme parantaa rakennetta ja tarjota paremman kokemuksen vierailijoille

8.1.1 Google Analytics

Käytämme tällä verkkosivulla Google Analyticsiä, Google Inc.:n (Google) verkkoanalyysipalvelua, joka mahdollistaa verkkosivuston käytön analysoimisen. Google Analytics käyttää evästeitä.

Evästeiden avulla verkkosivun käytöstä kerätyt tiedot siirretään ja tallennetaan pääsääntöisesti Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin. Tällä verkkosivulla on kuitenkin otettu käyttöön IP-anonymisointi. Se tarkoittaa, että Google lyhentää Euroopan unionin jäsenmaissa tai muissa Euroopan talousalueen maissa asuvien käyttäjien IP-osoitteen ennen toimitusta Yhdysvaltoihin. Verkkosivujen käytöstä saatujen tietojen perusteella arvioidaan verkkosivuston käyttöä, laaditaan käyttötietoraportteja sekä kehitetään sivustoa. Google Analyticsin selvittämää selaimesi IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin.

Voit estää evästeiden tallentamisen selaimesi asetuksista. Tällöin et kuitenkaan pysty käyttämään sivuston kaikkia ominaisuuksia täydellisesti. Lisäksi voit estää evästeiden avulla kerättyjen verkkosivuston käyttöön liittyvien tietojen (kuten IP-osoitteesi) keräämisen ja käyttämisen Googlessa JA Google Analyticsin avulla lataamalla ja asentamalla seuraavasta linkistä selainlisäosan: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fi Huomaa, että lisäosa on selain- ja tietokonekohtainen. Tässä tapauksessa tietokoneellesi asennetaan Opt-Out-eväste, joka estää tietojesi keräämisen käydessäsi tällä verkkosivustolla. Jos poistat lisäosan käytöstä, niin käyttöä koskevia tietojasi voidaan kerätä. Voit tutustua Googlen tietosuojakäytäntöön osoitteessa http://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/ 

8.1.2 Google Tag Manager

Google Tag Manageria käytetään Web-sivuston tagien (tunnusten) hallinnointiin. Google Tag Manageria käytettäessä ei suoraan tallenneta evästeitä eikä kerätä henkilökohtaisia tietoja. Tämä työkalu aktivoi muita palveluja, jotka keräävät tietyissä tapauksissa tietoja. Google Tag Manager ei itse käytä näitä tietoja.

8.1.3 Hotjar

Hotjar on palvelu, jonka avulla sivuston hallitsija pystyy seuraamaan käyttäjän tekemiä liikkeitä verkkosivulla. Evästeitä Hotjar käyttää estääkseen käyttäjän liikkeiden uudelleentallentamisen. Lisää Hotjarin evästeistä voit lukea heidän dokumentaatiostaan.

8.1.4 VWO käyttöliittymän testaustyökalu

Käytämme tätä sovellusta käyttöliittymän elementtien testaamiseen (A/B testaus, monimuuttujatestaus). Työkalu tallettaa käyttäjän koneelle tietoja siitä, minkä elementin / version käyttäjä on nähnyt sekä anonyymiä kävijätietoa mitän käyttäjät verkkopalvelua käyttävät.

8.2 Käytetyt markkinointityökalut

Käytämme Googlen uudelleenmarkkinointievästeitä. Tämän avulla voimme esittää kohdistettuja bannerimainoksia verkkosivuston vierailijoille, kun he selailevat muita sivustoja. Uudelleenmarkkinointievästeiden avulla voimme hallita asetuksia niin, että vierailijalle ei näytetä liian paljoa mainoksiamme.

8.2.1 DoubleClick

Mainosten osalta sivusto käyttää DoubleClickin palvelua, joka mahdollistaa mainosten näyttämisen sekä tässä internet-sivustossa että muissa sivustoissa vieraileville käyttäjille. Lisätietoja on saatavilla Googlen mainosten ja sisältöverkoston tietosuojakäytännössä (http://www.google.fi/privacy_ads.html)

8.2.2 Google AdWords seuranta ja kohdennus

Käytämme Google Adwords palvelua ja sitä varten keräämme geneerisiä yleisötietoja kävijöistämme (esimerkiksi ikä, sukupuoli, kävijöiden maa), tallennamme Google Adwords -evästeitä käytetään seuraamaan, mitä mainoksia käyttäjä tulee näkemään, ja kuinka tehokkaita Google-haun tuottamat mainokset ovat. Lisäksi AdWordsiin kerätään anonyymi lista remarketing mainontaa varten, jossa mainontaa voidaan kohdentaa sivustollamme käyneisiin ilman tunnistetietojen tallentamista palvelimillemme tai Googlen palvelimille. Google Adwords-evästeet tallentuvat korkeintaan 90 päiväksi.

8.3 Käytetyt sosiaalisen median työkalut

Olemme toteuttaneet sivustolle mahdollisuuksia jakaa sosiaalisen median palveluihin sisältöä. Olemme myös toteuttaneet sivuillemme toiminnallisuuksia, jotka näyttävät julkaisemaamme sisältöä eri sosiaalisissa medioissa.

8.3.1 Youtube

Olemme upottaneet YouTube-videoita tietyille verkkosivustomme sivuille. YouTube (Googlen omistama) asettaa määrättyjä evästeitä, kun vierailija napsauttaa YouTube-painiketta videosoittimessa.

8.3.2 LinkedIn-laajennus ja markkinointieväste

LinkedIn sosiaalinen laajennus on kolmannen osapuolen liitännäinen, joka mahdollistaa sisällön jakamisen LinkedInin avulla ja linkedin mainonnan toimivuuden seurannan sekä kohdentamisen. Liitännäinen latautuu heidän omilta palvelimiltaan, jolloin heillä saattaa olla käytössään omia evästeitä. Näihin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttöehtoja.

8.3.3 Facebook-laajennus ja markkinointieväste

Facebookin sosiaalinen laajennus on kolmannen osapuolen liitännäinen, joka mahdollistaa sisällön jakamisen Facebookin avulla. Liitännäinen latautuu heidän omilta palvelimiltaan, jolloin heillä saattaa olla käytössään omia evästeitä. Näihin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttöehtoja.

Käytämme Facebook pikseliä sivustollamme tunnistaaksemme kohdeyleisömme paremmin ja tarjotaksemme siten heille paremman käyttökokemuksen Facebookissa. Lisää Facebook pikselistä voit käydä lukemassa täältä: https://fi-fi.facebook.com/business/help/742478679120153 

 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Widni Oy
Valokaari 8
00750 Helsinki
Puh. 09 7518 0500
info@widni.fi
Y-tunnus: 2591410-8

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme pyrkii vastaamaan kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Widni Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Widni Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Widni Oy:n mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Widni Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matkapuhelinnumero
  • Widni ja asema
  • Yrityksen osoitetiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Widni Oy:n asiakastietojärjestelmästä. Tietoja ylläpidetään hyödyntäen yleisesti saatavilla olevat internet-lähteet (esim. yrityksen omat kotisivut) sekä muut julkiset lähteet. Rekisteri sisältää myös asiakkaan itse antamia tietoja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Widni Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.