Tietosuojaseloste Widni Oy

Yksityisyytesi on meille tärkeää. Tämä Tietosuojapolitiikka määrittelee, mitä henkilökohtaisia tietoja keräämme sinulta ja miten käytämme näitä tietoja. Henkilökohtaiset tiedot ovat mitä tahansa tietoja, joista henkilö (jäljempänä ”Käyttäjä”) voidaan tunnistaa.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan sovellettavien tietosuojasta annettujen lakien mukaisesti Widni Oy:tä (jäljempänä ”Widni” tai ”me”). Widni on vastuussa siitä, että henkilötietoja käsiteltäessä noudatetaan tätä Tietosuojapolitiikkaa sekä sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä. Ratkaisuja, joita Widni tarjoaa kutsutaan jäljempänä ”Palveluiksi”.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Widni Oy
Valokaari 8
00750 Helsinki
Puh. +358 9 7518 0500
info@widni.fi

Y-tunnus: 2591410-8

Tätä Tietosuojapolitiikkaa koskevissa asioissa yhteyshenkilö on Jari Mesimäki (yhteydenotot Widni Oy:n asiakaspalvelun kautta, puh. + 358 9 7518 0500, sähköposti info@widni.fi).

Yrityksessä ei ole tietosuojavastaavan luottamustehtävää, koska yrityksen liiketoimintaan ei kuulu henkilöiden säännöllinen ja järjestelmällinen seuranta tai erityisiin henkilötietoryhmiin kohdistuva laajamittainen käsittely. 

Henkilötietojen kerääminen

Me keräämme ja käsittelemme Käyttäjää koskevia henkilötietoja erilaisilla tavoilla, jotka on selostettu jäljempänä.

Suurin osa henkilötiedoista, joita käsittelemme, saadaan suoraan Käyttäjältä. Voimme kerätä henkilötietoja myös Palvelun tuottamisen yhteydessä. Käytämme myös muita laillisia tietolähteitä.

Käyttäjän antamat tiedot
Kun Käyttäjä lähettää Palveluumme yhteydenoton esimerkiksi web-lomakkeella, tallennamme tiedot Widni:n omaan käyttöön. Keräämme joitakin henkilökohtaisia perustietoja, kuten:

 • Yhtiön nimi
 • Sähköpostiosoite

Käyttäjällä on myös mahdollisuus antaa meille muita henkilökohtaisia tietoja Palvelun käytön edistämiseksi, kuten:

 • Etunimi ja sukunimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero (matkapuhelin ja kiinteä)
 • Y-tunnus
 • Kieli
 • Maa
 • Kun asiakkaamme on yhtiö, keräämme myös perustiedot yhteyshenkilöistä ja yhtiön edustajista sekä tiedot Käyttäjistä.

Palvelun käyttöön liittyvät tiedot

Saatamme kerätä tietoja myös automaattisesti, kun Käyttäjä käyttää Palveluamme. Nämä tiedot käsittävät:

 • Käyttäjän aktiivisuuden Palvelussa, kuten Käyttäjän aktiivisuuden perusteella tallentuvat tiedot sekä tapahtumatiedot, jotka Palveluta lähetetään statistiikka- ja markkinointityökaluille.
 • Käyttäjän lataukset palvelussa.

Tiedot, jotka saamme automaattisesti Palvelun käytöstä
Saamme myös teknisiä käyttäjätietoja Palvelustamme, kuten:

 • Aikaleimoja ja lokitietoja liittyen Palvelun käyttöön;
 • Tietoja laitteista, joita käytetään Palveluun pääsemiseksi, mukaan lukien IP-osoitteet ja ohjelmistoversiot. Nämä tiedot saadaan Käyttäjän selainten ja evästeiden avulla.
 • Klikkaukset Palvelussa ja lomakkeiden täyttötiedot.
 • Markkinointievästeet kohdennetun mainonnan esittämiseen.
 • Emme yhdistä emmekä tallenna näitä tietoja henkilötietojen yhteyteen.

Miten käytämme henkilötietoja

Käsittelemme henkilötietoja kolmeen pääasialliseen tarkoitukseen.

Palvelun tarjoaminen
Yhteydenottojen hoitamista varten pidämme tallessa yhteystietoja ja kirjanpitoa yhteydenottojen aiheista Käyttäjän kanssa, jotta voimme tarjota Palvelua Käyttäjälle.

Palvelun kehittäminen ja tutkimus
Saatamme käyttää henkilötietoja parantaaksemme Palvelun laatua, ratkaistaksemme Palvelussa havaittuja ongelmia ja kehittääksemme palvelun ominaisuuksia Käyttäjiä varten. Tämä tietojenkäsittely perustuu aitoon kiinnostukseemme parantaa Palveluamme ja sen ominaisuuksia ja sisältöä. Saatamme myös tuottaa nimettömiä tilastotietoja tutkimustarkoituksiin, mukaan lukien liiketoiminta-analytiikkaan (Business Intelligence).

Markkinointi ja viestintä
Saatamme käyttää henkilötietoja lähettääksemme Käyttäjälle tärkeitä tietoja Palvelusta. Henkilötietoja saatetaan käyttää myös Käyttäjiin kohdistuvan mainonnan, markkinoinnin, suoramarkkinoinnin ja personoidun markkinoinnin tarkoituksiin. Saatamme luoda yleisiä profiileja Käyttäjistä tarjotaksemme parempaa sisältöä ja mainoksia. Tämä perustuu aitoon kiinnostukseemme pitää Käyttäjät ajan tasalla Palvelustamme ja markkinoida uusia tarpeellisia tuotteita ja palveluita Käyttäjillemme. Käyttäjällä on oikeus kieltää suoramarkkinointi koska tahansa.

Henkilötietojen jakaminen

Emme jaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, paitsi:

 • IP-osoitteet ja markkinointievästeet, joita ei yhdistetä muihin henkilötietoihin
 • kun luottamamme palveluntarjoajat tarjoavat meille palveluita meidän puolestamme ja ohjeittemme mukaisesti. Valvomme kuitenkin Käyttäjän henkilötietojen käyttöä ja olemme niistä vastuussa kaikissa tilanteissa;
 • jos Widni on osallisena fuusiossa, yrityskaupassa, tai liiketoiminnan tai sen osan myynnissä;
 • kun me uskomme vilpittömin mielin, että tietojen antaminen on välttämätöntä oikeuksiemme suojelemiseksi, Käyttäjän turvallisuuden tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, petoksen tutkimiseksi, tai valtiovallan vaatimusten täyttämiseksi.


Widni ei myy Käyttäjien henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Pääsääntöisesti emme siirrä Käyttäjien henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Osa Widni:n statistiikka- ja markkinointipalvelujen tarjoajista toimii Yhdysvalloissa. Kun nämä palveluntarjoajat tarjoavat meille palveluita, saatamme joutua siirtämään joitakin Käyttäjien tietoja Yhdysvaltoihin kuten IP-osoitteet statistiikkaan tai email-, yritys- ja nimitiedot email markkinointijärjestelmään tai myynnin järjestelmään (CRM). Näissä tilanteissa palveluntarjoajamme ovat sitoutuneet tarjoamaan tietosuojaa Euroopassa koskevien lakien vaatiman riittävän tietosuojan tason sekä noudattamaan Privacy Shield -sopimusta.

Esimerkiksi Googlen Analytics tietojen käsittelyn ehdot ja yksityisyyden suoja:

https://www.google.com/intl/fi/policies/terms/

https://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/

Sivustolla käytetyt seurantatyökalut löydät käyttöehdoistamme: https://www.widni.fi/kayttoehdot

Henkilötietojen säilyttäminen

Käyttäjän henkilötietoja tullaan säilyttämään vain niin kauan kuin on se tarpeen tässä tietosuojapolitiikassa määriteltyjen tavoitteiden täyttämiseksi. Kun laki, meidän oikeutemme tai velvollisuutemme tai Käyttäjän oikeudet tai velvollisuudet eivät enää edellytä Käyttäjän henkilötietojen säilyttämistä, tuhoamme kyseiset henkilötiedot. Kun Käyttäjä esimerkiksi pyytää poistamaan tietonsa Palvelusta, tiedot tuhotaan viipymättä Palvelusta. Teknisten syiden vuoksi tällaisissa tilanteissa henkilötietoja säilytetään varmuuskopioissamme enintään vuoden ennen kuin ne tuhotaan.

Käyttäjän tietosuojaoikeudet

Käyttäjällä on oikeus saada ne henkilötiedot, jotka meillä on hallussamme kyseisestä Käyttäjästä. Käyttäjällä on oikeus saada, oikaista, päivittää, muuttaa tai poistaa henkilötiedot koska tahansa. Tietyt tiedot ovat kuitenkin olennaisen välttämättömiä tässä politiikassa määritettyjen tavoitteiden täyttämiseksi, ja myös laki saattaa edellyttää tiettyjä tietoja. Näin ollen Käyttäjä ei saa poistaa tällaisia henkilötietoja.

Käyttäjällä on oikeus vastustaa tiettyä tietojenkäsittelyä, kuten profilointia markkinointitarkoituksiin. Käyttäjällä on myös oikeus rajoittaa tietojenkäsittelyä siinä määrin kuin sovellettava tietosuojaa koskeva laki tätä edellyttää.

Käyttäjällä on oikeus, lain edellyttämissä rajoissa, tietojen siirrettävyyteen, toisin sanoen oikeus saada henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, konelukuisessa muodossa ja siirtää henkilötietonsa toiselle rekisterinpitäjälle.

Käyttäjä voi korjata, tuhota tai muutoin käsitellä henkilötietoja ottamalla yhteyttä Widni:n asiakaspalveluun: Puh. +358 9 7518 0500

Jos Käyttäjä kokee tietojenkäsittelytapamme ongelmaksi, Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus Käyttäjän kansalliselle tietosuojaviranomaiselle EU:ssa/ETA:ssa. Suomessa tämä viranomainen on tietosuojavaltuutettu. Suomen tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tämän linkin kautta.

Lapsia koskevat tiedot

Palvelumme ei ole suunnattu alle 16-vuotiaille lapsille. Jos havaitset, että alle 16-vuotias lapsi on antanut meille henkilötietojaan, ole hyvä ja ota yhteyttä meihin käyttämällä ”Rekisterinpitäjää” koskevassa osiossa annettuja yhteystietoja tai yksinkertaisesti lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen info@widni.fi

Evästeet ja muut samankaltaiset tekniikat

Käytämme evästeitä tai muita samankaltaisia tekniikoita Palvelun tarjoamisessa. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka on sijoitettu Käyttäjän laitteelle keräämään normaaleja internetin lokitietoja. Palvelun tietyt toiminnallisuudet vaativat evästeiden käyttöä. Käytämme evästeitä lisätäksemme Palvelun toimivuutta ja kerätäksemme statistiikkaa tehdäksemme siitä helpomman käyttää. Lisäksi käytämme evästeitä markkinoinnin tarjoamiseen, mutta emme tallenna henkilötietoja ja markkinointievästeitä siten, että ne voitaisiin liittää yhteen.

Käyttäjä voi asettaa selaimensa asetukset siten, että se ei hyväksy evästeiden käyttöä. Käyttäjä voi myös rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimelta. Koska evästeet kuitenkin ovat osa Palvelun toimintatapaa, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa Palvelun toimivuuteen.

Turvallisuus

Widni suhtautuu turvallisuuteen vakavasti. Teemme erilaisia toimenpiteitä suojellaksemme henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä ja niiden luvattomalta saamiselta tai paljastamiselta. Nämä toimenpiteet tehdään ottaen huomioon keräämiemme, käsittelemiemme ja säilyttämiemme tietojen arkaluonteisuuden sekä nykyisen teknologian.

Pidämme tätä tietosuojakäytäntöasiakirjaamme ajantasaisena, kun käytännöt kehittyvät ajan myötä.

Muutokset Tietosuojapolitiikkaamme

Saatamme muuttaa tätä politiikkaa aika ajoin. Jos muutamme, päivitämme muutoksesta tiedot Palvelun tietosuojakäytännössä ja käyttöehdoissa.

Yhteydenotto Widniin

Ole hyvä ja ota yhteyttä meihin, jos sinulla on kysyttävää Widni:n tietosuojapolitiikasta tai -käytännöistä. Voit ottaa meihin yhteyttä käyttämällä ”Rekisterinpitäjää” koskevassa osiossa annettuja yhteystietoja tai yksinkertaisesti lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen info@widni.fi