Kestävä kehitys

Kestäväkehitys

Widni Oy on osa Axel Johnson Internationalia ja sen ryhmänlaajuista kestävää kehitystä. Kestävä kehitys on yksi ryhmän johtavia periaatteita ja perustavaa laatua oleva osa liiketoimintastrategiaa.

Axel Johnson International uskoo liiketoimintaan muutoksen liikkeellepanevana voimana. Voit tutustua Axel Johnson Internationalin kestävän kehityksen tavoitteisiin ja periaatteisiin osoitteessa https://sustainability.axinter.com.