Sustainable customer offer
Sustainable operations
Sustainable supply chain

Kestävä kehitys

Widni Oy on osa Axel Johnson Internationalia ja olemme sitoutuneet myös konsernin kestävän kehityksen ohjelmaan. Kestävä kehitys on yksi konsernin johtavia periaatteita ja perustavaa laatua oleva osa liiketoimintastrategiaa.

Axel Johnson Internationalin kestävän kehityksen painopistealueet ovat seuraavat:

Sustainable supply chain – Toimitusketjun kehitys
Kohti kestävää toimitusketjua pääsemme tekemällä tiivistä yhteistyötä
kestävän kehityksen standardien täyttävien toimittajien ja yhteistyökumppanien kanssa.

Sustainable operations – Toiminnan kehitys
Pyrimme kestävään toimintaan sitoutuneiden työntekijöiden
avulla sekä hyödyntämällä resurssit tehokkaasti.

Sustainable customer offer – Tuotevalikoiman kehitys
Teknisen osaamisemme ja asiantuntemuksemme avulla tarjoamme
asiakkaillemme parhaat ratkaisut myös kestävän kehityksen näkökulmasta.

 

Kestäväkehitys

Widni Oy:n toimenpiteitä kestävän kehityksen takaamiseksi

 • Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää
  • Teemme vuosittain henkilöstötyytyväisyyskyselyn ja teemme tulosten pohjalta suunnitelman, mitä asioita pitää kehittää
  • Koulutamme henkilöstöä siten, että osaaminen on hyvällä tasolla
  • Henkilöstömme on sitoutunut yhteisiin arvoihin allekirjoittamalla Code of Ethics -sopimuksen
  • Tarjoamme henkilöstölle hyvinvointia tukevia etuja mm. työsuhdepolkupyörät
 • Tavarantoimittajamme allekirjoittavat Code of Conduct -sopimuksen, jolla he sitoutuvat konsernimme arvoihin
 • Kierrätämme kaiken mahdollisen jätteen
 • Pyrimme vähentämään paperin- ja uuden pakkausmateriaalin kulutusta
 • Pyrimme vähentämään päästöjä
  • Yrityksemme autoissa on päästörajat, jotka tiukkenevat asteittain
  • Käytämme sähköä, joka on tuotettu uusiutuvalla energialla